• HLEDÁTE ŘIDIČE NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU ?

  HLEDÁTE ŘIDIČE NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU ?

  Personální portál pro řidiče nákladního automobilu.
 • ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

  ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

  Personální portál pro řidiče nákladního automobilu.
 • HLEDÁTE PRÁCI ŘIDIČE NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU ?

  HLEDÁTE PRÁCI ŘIDIČE NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU ?

  Personální portál pro řidiče nákladního automobilu.
 • LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY

  LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY

  Personální portál pro řidiče nákladního automobilu.
 • ŘIDIČ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU JAKO PROFESE

  ŘIDIČ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU JAKO PROFESE

  Personální portál pro řidiče nákladního automobilu.
 • PLATOVÉ PODMÍNKY

  PLATOVÉ PODMÍNKY

  Personální portál pro řidiče nákladního automobilu.
 • ŠKOLENÍ A REKVALIFIKACE

  ŠKOLENÍ A REKVALIFIKACE

  Personální portál pro řidiče nákladního automobilu.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST - ŘIDIČE NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU
ikony-ridic-nd

ridi5

LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice.

Nezbytné (tj. povinné)
- Požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice.
Povinné
- Řízení nákladních automobilů - řidičský průkaz sk. C podle vyhlášky č. 31/2001 Sb..
- Průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb.
Doporučené
- Řízení motorových vozidel s přívěsem - řidičský průkaz sk. E.
- Přeprava nebezpečných věcí podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.


POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST ŘIDIČŮ
Řidič nákladního automobilu.cz
ikony-ridic-nd

 POZADAVKY-ND8


LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA ŘIDIČE NÁKLADNÍ DOPRAVY

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

 • Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.
 • povinné - Řízení nákladních automobilů - řidičský průkaz sk. C podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • doporučené - Řízení motorových vozidel s přívěsem - řidičský průkaz sk. E podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • doporučené - Přeprava nebezpečných věcí podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • povinné - Průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Profesní kvalifikace

 • Řidič silniční nákladní dopravy, řidič nákladního automobilu, tahačů, řidič kamiónu

Charakteristika

 • Řidič nákladní dopravy je schopný bezpečně řídit silniční nákladní vozidla a dopravovat náklad při krátkých a dálkových trasách.

Pracovní činnosti

 • Řízení nákladního vozidla řádným a bezpečným způsobem.
 • Vedení záznamů a dokladů o provozu nákladního vozidla a o činnosti řidiče.
 • Ukládání a zajištění nákladu na vozidle.
 • Kontrola technického stavu vozidla.
 • Kontrola vykládky vozidla, předávání doprovodných dokumentů, případně výběr tržeb a poplatků.

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti (minimálně od 1 do 10 musí být úroveň hodnocená známkou 3).

 • Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi. Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)
 • Orientace v předpisech pro řízení nákladních automobilů a přepravu nákladů po krátkých i dálkových trasách
 • Kontrola provozuschopnosti nákladních automobilů, před započetím jízdy
 • Vyplňování a vedení záznamů o provozu nákladních automobilů, obstarávání a kompletace dopravních dokumentů a jiných dokladů
 • Organizace přepravy nákladů, včetně bezpečné přepravy a jejich zajištění
 • Řízení nákladních automobilů a vyřízení poplatků a náhrad podle přepravního tarifu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

 • Řízení nákladních automobilů (řidičský průkaz sk. C+E)
 • Silniční doprava - technicko organizační zabezpečení
 • Pravidla kontroly nákladů v dopravním prostředku

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

 • Způsobilost k řízení osobního automobilu
 • Numerická způsobilost
 • Ekonomické povědomí
 • Právní povědomí
 • Jazyková způsobilost v češtině

Zdroj informací a použitá literatura: https://nsp.cz/jednotka-prace/ridic-nakladni-dopravy https://cs.wikipedia.org/wiki/Doprava

Více informací:

Sekce 1 - Zdravotní způsobilost k výkonu povolání řidiče nákladního automobilu.
Sekce 2 - Řidič nákladního automobilu.
Sekce 3 - Mzdy řidiče nákladních automobilů.

VSTUP PRO PRACOVNÍKY


PLATOVÉ PODMÍNKY PRO ŘIDIČE
NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU
ikony-ridic-nd
Pro stávající řidiče nákladního automobilu splňující všechny předpoklady a podmínky / Pro uchazeče o rekvalifikaci řidiče / Pro zájemce o práci v nákladní dopravě. Mzdy podle platových tříd / Mzdy podle krajů v ČR / Mzdy řidičů řidičů nákladního automobilu / Benefity pro zaměstnance / Řidičské oprávnění zdarma / Rekvalifikace a školení zdarma Lázně a rehabilitace pro zaměstnance / Dovolená 5 týdnů / Náborové příspěvky pro zaměstnance / Práce na dobu neurčitou / Příspěvky ... 


POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ

Legislativní požadavky / Zdravotní způsobilost / Osobnostní předpoklady / Odborné dovednosti a znalosti / 
Zkouška odborné způsobilosti /
Profesní průkaz způsobilosti / Certifikát a vzdělání / Řidičský průkaz pro řidiče


HLEDÁTE ŘIDIČE?
LOGO-RIDIC-ND1
Řidič nákladního automobilu * Řidič / čka autobusu * Řidič / ka vysokozdvižného vozíků

spoluprace-bND

PERSONÁLNÍ A PODNIKOVÝ MARKETING

Nabízíme dopravním společnostem podporu v oblasti personálního managementu. Zaměřujeme se na činnosti, které mohou pomoci s vyhledáváním nových pracovníků - řidičů nákladního automobilu a dalších pracovníků. Optimalizujeme v podniku personální marketing, který pomáhá snižovat fluktuaci pracovníků. Ke své práci využíváme všechny dostupné nástroje, které práci zefektivňují.

Nabízíme dopravním společnostem podporu v oblasti podnikového marketingu. Zaměřujeme se na činnosti, které výrazně pomáhají personálnímu managementu rozvíjet dobré jméno dopravního podniku u široké veřejnosti. V případě potřeby vyhledáme a zajistíme dopravcům nové zakázky, které zvyšují vytížení jejich přepravních kapacit.

ikony-ridic-nd
NAPIŠTE NÁM
E-mail: info(@)podnikovalogistika.cz

Odesláním emailu beru na vědomí, že společnost Ing. Mgr. Petr Černota (IČ: 64149641) použije sdělené osobní údaje pro účel vyřízení vašeho dotazu.
V případě potřeby Vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní údaje klientů ukládáme a spravujeme v souladu s nařízením GDPR.